Yanlış inanışlar
Şiddet ve çocuklar
Çatışmaları çözmek
Şiddet görüyorsanız
Destek veren kuruluşlar
Nasıl yardım edebilirsiniz
Sizin hikayeniz
İletişim için
Anasayfa
Aile içi şiddet nedir? 29 Kasım 2015  
Şiddetin tanımı

Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüdür.

Aile içi şiddet bir kişinin eşine, çocuklarına, anne babasına, kardeşlerine ve/veya yakın akrabalarına yönelik uyguladığı her türlü saldırgan davranıştır. Bu tanıma sadece kaba kuvvet içeren davranışlar değil aşağılamak, tehdit etmek, ekonomik özgürlüğünü kısıtlamak ve zorla evlendirmek gibi şiddet gören kişinin kendisine olan saygısını, kendisine ve çevresine olan güvenini azaltan, korku duymasına sebep olan pek çok davranış da girer. Şiddete sadece aynı evde oturan kişiler değil, eski eş, kız veya erkek arkadaş ya da nişanlı da maruz kalabilir.


Şiddetin farklı türleri
Rakamlarla Dünyada ve Türkiye'de aile içi şiddet
Şiddetin nedenleri
Uluslararası Sözleşmeler'in Aile İçi Şiddetle Bağlantılı Maddeleri
Psikologlara, Polislere ve Avukatlara
Yeri kesinlikle gizli olan ve sadece telefonla hizmet verecek olan hatta çalışacak psikologlar ve avukatlar, Kampanya psikolojik danışmanları Nevin Dölek ve Neylan Özdemir tarafından özenle seçildi.
0212 656 96 96 NASIL ÇALIŞIYOR
Öncelikle onu sabırla dinliyor. Sorununun ne olduğunu anlıyor. Sakinleştiriyor ve doğru kararı almasına yardımcı olmaya çalışıyor. Onun istemediği hiçbir şeyi yapmıyor ve adını, anlattıklarını ona sormadan kimseyle paylaşmıyor.
<< © Copyright 2015 Hürriyet >>